Datum účinnosti: 1.1.2024

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem webu a jeho uživateli. Používáním našich služeb souhlasíte s těmito podmínkami.

Registrace a využívání služeb

e-Bot je privátní aplikace, která je k dispozici pouze uživatelům HeroHero pana Čunga.

Cenové podmínky

Cena za používání služeb e-Bota je stanovena na HeroHero pana Čunga.

Podmínky prodloužení předplatného

Předplatné je vždy spojeno s používáním HeroHero pana Čunga

Limit použití

Datový limit pro generování textů je nastaven na 3000 textů měsíčně. Pro běžné používání je toto množství naprosto dostačující. V případě, že uživatel překročí tento limit, budeme jej kontaktovat.

Autorská práva provozovatele webu

Veškeré funkce a části webu e-Bot.cz jsou chráněny autorským právem a nesmějí být šířeny dále ani nijak kopírovány. Případné zneužití bude řešeno v souladu s platnými zákony České Republiky.

Autorská práva uživatele

Texty vytvořené pomocí služby e-Bot.cz připadají do vlastnictví uživatele, který tyto texty vygeneroval, a to včetně autorských práv k těmto výstupům. Uživatelům přesto doporučujeme vždy před veřejným použitím zkontrolovat výstupní texty od e-Bota, zda neobsahují nějaké nevhodné části, např. vulgární výrazy, fráze porušující zákony ČR, nebo fráze chráněné jinými autorskými zákony.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané v souvislosti s registrací a používáním služeb webu jsou zpracovávány v souladu s naší politikou ochrany osobních údajů.

Změny obchodních podmínek

Provozovatel webu si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. O všech změnách budou uživatelé informováni prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem.

Pro další informace nebo v případě dotazů se prosím obraťte na náš kontaktní e-mail: info@e-bot.cz